Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się:

 

– diagnostyką lekarską,

– poradnictwem psychiatrycznym,

– diagnostyką psychologiczną,

– poradnictwem psychologicznym,

– psychoterapią indywidualną,

– psychoedukacją,

– działaniami profilaktycznymi,

– udzielaniem indywidualnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych w ramach opieki ambulatoryjnej,

– udzielaniem świadczeń konsultacyjnych,

– orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy,

 

Lekarz konsultujący:

lek. med. Karolina Wróblewska