Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna

Poradnia zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty. Zadaniem poradni jest również oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobieganie ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.
W ramach poradni logopedycznej prowadzimy zakres usług takich jak:
– diagnoza logopedyczna
– terapia wad wymowy
– terapia zaburzeń mowy (afazja, dyzartria, porażenie nerwu twarzowego, nerwu krtaniowego wstecznego, chrypka)

– terapia zaburzeń słuchu (centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, niedosłuchy)
– terapia dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
– terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii

– terapia osób po laryngektomii całkowitej
– rehabilitacja osób z dysfunkcją w obrębie twarzoczaszki,
– rehabilitacja pacjentów z dysfagią – dysfunkcje żucia i połykania

Osoba konsultująca:
mgr Izabela Gnieździa-Buc
Specjalista w zakresie logopedii i neurologopedii