O nas

Poradnia Specjalistyczna Grunwaldzka Sp. z o.o. powstała w 2015 roku.
Początkowo zakładaliśmy wybudowanie nowego budynku Poradni przy ulicy Grunwaldzkiej w Zabrzu. Od nazwy ulicy, przy której miało powstać centrum medyczne przyjęliśmy nazwę Spółki oraz naszej placówki. Ostatecznie jednak zrezygnowaliśmy z budowy siedziby Poradni przy ul. Grunwaldzkiej i wspólnie z zaprzyjaźnioną spółką Maciejów Sp. z o.o., która prowadziła przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Kondratowicza, wynajęliśmy w grudniu 2015 r. od firmy Lifton Polska budynek przy ul. Knurowskiej 16 w Zabrzu.

W styczniu 2016 r. przystąpiono do remontu i adaptacji wynajętego obiektu, aby dostosować go do wymogów jakim muszą odpowiadać pomieszczenia podmiotów leczniczych. W kwietniu 2016 r. Poradnia Maciejów przeniosła się do nowych gabinetów przy ul. Knurowskiej 16, natomiast Poradnia Grunwaldzka rozpoczęła działalność od lipca 2016 r. uruchomiając pierwsze poradnie specjalistyczne.

Równocześnie trwał remont pozostałych pomieszczeń przeznaczonych na pracownie diagnostyczne i gabinety zabiegowe. Po zakończeniu adaptacji tych pomieszczeń zostały one wyposażone w sprzęt diagnostyczny i zabiegowy najwyższej jakości, m.in. otwarty rezonans magnetyczny AIRI Vento japońskiej firmy HITACHI, najnowszej generacji aparat USG firmy GE czy zestaw endoskopowy firmy Fujinon. W dniu 4 listopada 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie części diagnostyczno-zabiegowej naszej poradni, która obecnie funkcjonuje jako Centrum Diagnostyki Obrazowej i Zabiegowej Dzieci i Dorosłych.

Należy podkreślić, że Poradnia Specjalistyczna Grunwaldzka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnej usługi terapii bólu z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”. Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym poprzez wdrożanie innowacyjnej usługi eliminacji bólu u pacjentów cierpiących na różnego typu schorzenia przy użyciu rezonansu magnetycznego, nie stosowanej w żadnym innym ośrodku w Polsce. Za projekt ten nasza Spółka została nominowana przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Biznes plus” do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017.

Poradnia Specjalistyczna Grunwaldzka zatrudnia najwyższej klasy lekarzy specjalistów i terapeutów. W ramach Poradni przy ul. Knurowskiej 16 w Zabrzu funkcjonują następujące poradnie i pracownie:

 1. Centrum Diagnostyki Obrazowej i Zabiegowej Dzieci i Dorosłych:

– Pracownia Rezonansu Magnetycznego

– Pracownia USG

– Pracownia radiologii zabiegowej.

 1. Poradnia leczenia Bólu.
 2. Poradnia Neurologiczna.
 3. Poradnia Kardiologiczna.
 4. Poradnia Chirurgii Onkologicznej.
 5. Poradnia Chirurgii Ogólnej.
 6. Poradnia Otolaryngologiczna.
 7. Poradnia Okulistyczna.
 8. Poradnia Urologiczna.
 9. Poradnia Ortopedyczna.
 10. Poradnia Ginekologiczna.
 11. Poradnia Gastroenterologiczna.
 12. Poradnia Reumatologiczna.
 13. Poradnia Psychiatryczna.
 14. Poradnia Logopedyczna.
 15. Poradnia Psychologiczna.
 16. Poradnia Dietetyczna.
 17. Pracownia Endoskopii.
 18. Gabinet Fizykoterapii.