Poradnia Specjalistyczna "GRUNWALDZKA Sp. z o.o."

Poradnia Specjalistyczna Grunwaldzka Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej usługi terapii bólu z zastosowaniem najnowszych rozwiązań terapeutycznych.”

Dane rejestrowe:


REGON: 362403884, NIP: 6482775204

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000572723, kapitał zakładowy 185.000 zł w całości opłacony.

Zarząd przychodni:

  • Prezes Zarządu - Wiesław Olszewski
  • zarzad@przychodnia-grunwaldzka.pl