CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ i ZABIEGOWEJ DZIECI i DOROSŁYCH

dr n. med. Katarzyna Lipka- Specjalista radiodiagnostyki         dr n. med. Marek Boba- Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

 

– Pracownia USG dzieci i dorosłych

– Pracownia MR dzieci i dorosłych

– Pracownia radiologii zabiegowej – Biopsje cienko i gruboigłowe