CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ i ZABIEGOWEJ DZIECI i DOROSŁYCH

 

– Pracownia USG dzieci i dorosłych

– Pracownia MR dzieci i dorosłych

– Pracownia radiologii zabiegowej – Biopsje cienko i gruboigłowe