PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZAWSZE AKTUALNY CENNIK

CENNIK BADAŃ REZONANSEM MAGNETYCZNYM

Poniżej przedstawiamy cennik badań wykonywanych w naszej przychodni. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Zaznaczamy, że istnieje możliwość rejestracji przez internet – Dział REJESTRACJA.

Rodzaj  badania Cena/PLN
MR głowy 350
MR angiografia tętnic wewnątrzczaszkowych 350
MR pogranicza czaszkowo – szyjnego 350
MR zatok 380
MR kręgosłupa  szyjnego 350
MR kręgosłupa piersiowego 350
MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Mr 2 odcinków kręgosłupa

350

650

MR 3 odcinków kręgosłupa 950
MR stawu barkowego 380
MR stawów biodrowych 380
MR stawów krzyżowo-biodrowych 380
MR stawu kolanowego 380
MR stawu skokowego 380
Podanie kontrastu do 7,5 ml 150
Podanie kontrastu powyżej 7,5 ml 200

Powyższe ceny obejmują badanie, płytę CD z zapisanymi obrazami oraz opis radiologiczny

Dokumentacja dodatkowa :

-1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 2,50 zł

-1 strona kopii dokumentacji medycznej 0,25 zł

– sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku

danych(CD) 7,00 zł

Kontakt

Poradnia Specjalistyczna Grunwaldzka Sp. z o.o.

ul. Knurowska 16

41-804 Zabrze

Tel. 32 745 35 36

info@przychodnia-grunwaldzka.eblur.pl

CENNIK USŁUG ENDOSKOPOWYCH

Poniżej przedstawiamy cennik badań wykonywanych w naszej przychodni. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Zaznaczamy, że istnieje możliwość rejestracji przez internet – Dział REJESTRACJA.

Zapraszamy!

Nazwa świadczenia medycznego

Cena

Cena Promocyjna

Gastroskopia (Gastroduodenoskopia) diagnostyczna z Testem H-P

250 zł

240 zł

Badanie histopatologiczne (za każdy odrębny, dodatkowy wycinek)

50 zł

35 zł

Gastroskopia (Gastroduodenoskopia) z zabiegiem polipektomii (bad. Hist-pat.)

700 zł

500 zł

Kolonoskopia diagnostyczna

450 zł

370 zł

Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (bad. Hist-pat)

500 zł

420 zł

Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii- pojedynczy polip mały (bad. Hist-pat)

800 zł

600 zł

Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii – polip duży

1100 zł

900 zł

Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii – polipy mnogie (bad. Hist-pat)

1200 zł

1000 zł

Znieczulenie do zabiegu endoskopowego

280 zł

250 zł

Znieczulenie do dwóch zabiegów endoskopowych wykonywanych łącznie

300 zł

270 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Poniżej przedstawiamy cennik badań wykonywanych w naszej przychodni. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Zaznaczamy, że istnieje możliwość rejestracji przez internet – Dział REJESTRACJA.

Zapraszamy!

PORADA LEKARZ CENA
CHIRURGIA OGÓLNA lek. med. Simona Oziemska-Kwiecień konsultacja 100 zł
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA dr n. med. Ryszard Szumniak konsultacja 150 zł
GASTROENTEROLOGIA lek. med. Klaudia Niepsuj konsultacja 100 zł
ORTOPEDA lek.med. Dawid Pentok konsultacja 100 zł
KARDIOLOG dr n med. Joanna Grzyb konsultacja z EKG 100 zł
konsultacja z EKG ECHO serca 150 zł
LOGOPEDA Izabela Buczyńska wizyta 1-3: 60 zł wizyta 4: 30zł
NEUROLOG lek. med. Małgorzata Szymańska konsultacja I wizyta 150 zł

konsultacja kolejne wizyty 120 zł

OKULISTA dr n. med. Joanna Cichoń konsultacja 100 zł
OTOLARYNGOLOG dr  n med. Łukasz Sikora konsultacja 100 zł
ONKOLOG lek. med. Dominika Pyszak  konsultacja 100 zł
UROLOG dr n med. Andrzej Potyka konsultacja 150 zł
REUMATOLOG lek. med. Klaudia Niepsuj konsultacja 100 zł
GINEKOLOG lek. med.  Joanna Sójka-Kupny konsultacja 100 zł
USG 50 zł
cytologia 30 zł
PSYCHOLOG mgr Aleksandra Bednarczyk konsultacja 80 zł
PSYCHIATRA lek. med. Karolina Wróblewska konsultacja 100 zł

CENNIK BADAŃ USG CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ i ZABIEGOWEJ
DZIECI i DOROSŁYCH

Poniżej przedstawiamy cennik badań wykonywanych w naszej przychodni. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Zaznaczamy, że istnieje możliwość rejestracji przez internet – Dział REJESTRACJA.

Zapraszamy!

Rodzaj badania Cena Cena z Dopplerem
Przezciemiączkowa ocena struktur mózgu 80 zł 100 zł
Ocena kanału kręgowego (noworodki i niemowlęta) 100 zł 120 zł
USG szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne, inne) 90 zł 110 zł
USG tarczycy 70 zł 90 zł
USG nadobojczy 70 zł 90 zł
USG piersi i dołów pachowych 120 zł 140 zł
USG narządów jamy brzusznej  i miednicy małej  (dzieci do 10 lat) 100 zł 120 zł
USG narządów jamy brzusznej i miednicy małej ( dorośli   i dzieci powyżej 10 lat) 100,00 zł 120 zł
USG narządów jamy brzusznej i miednicy małej dzieci z diagnostyką GER 130,00 zł
USG miednicy (badanie  kontrolne) 60 zł 80 zł
USG moszny ( jądra, najądrza, powrózki nasienne) 90 zł 110 zł
USG transrektalne prostaty 120 zł 140 zł
USG stawów biodrowych u niemowląt 80 zł
USG inne dzieci 100 zł 120,00 zł
USG inne dorośli 90 zł 110,00 zł
Doppler naczyń szyjnych i kręgowych 120 zł
Doppler układu wrotnego 120 zł
Doppler tętnic nerkowych 100 zł
Doppler tętnic obwodowych kończyn dolnych 120 zł
Doppler żył obwodowych kończyn dolnych 120 zł
Doppler żył i tętnic kończyn dolnych 180 zł
W przypadku gdy warunki anatomiczne nie pozwalają    na wykonanie procedury koszt badania USG wynosi 50 %

CENNIK PROCEDUR Z ZAKRESU RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

Procedury z zakresu radiologii zabiegowej

Nazwa świadczenia medycznego Cena PLN
Konsultacja radiologa inwazyjnego – kwalifikacja do biopsji lub innego zabiegu 150,00
Procedury diagnostyczne w zakresie piersi
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG od 250,00 do 350,00
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG 600,00-700,00
Biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią pod kontrolą USG 2400,00
Procedury terapeutyczne w zakresie piersi
Założenie kotwicy pod kontrola USG 800,00
Opróżnianie ropni, torbieli, krwiaków, pod kontrolą USG od 300,00 do 500,00
Usuwanie łagodnych zmian ogniskowych metodą biopsji wspomaganej próżnią pod kontrolą USG 2400,00
Procedury diagnostyczne w zakresie głowy i szyi
Biopsja cienkoigłowa tarczycy ( 1 zmiana) od 250,00 do 300,00
Biopsja cienkoigłowa tarczycy ( 2 zmiana) od 350,00 do 450,00
Biopsja cienkoigłowa ślinianki od 250,00 do 350,00
Biopsja gruboigłowa ślinianki 700,00
Biopsja cienkoigłowa węzła chłonnego od 250,00 do 300,00
Biopsja gruboigłowa węzła chłonnego od 600,00 do 700,00
Biopsja cienkoigłowa innych zmian w obrębie głowy i szyi pod kontrolą USG od 250,00 do 450,00
Biopsja gruboigłowa innych zmian w obrębie głowy i szyi pod kontrolą USG od 650,00 do 1200,00
Procedury diagnostyczne w zakresie układu szkieletowo-mięśniowego
Biopsja cienkoigłowa zmian w obrębie tkanek miękkich  pod kontrolą technik obrazowych od 250,00 do 500,00
Biopsja gruboigłowa zmian w obrębie tkanek miękkich  pod kontrolą technik obrazowych od 650,00 do 900,00
Biopsja gruboigłowa zmian w obrębie kości  pod kontrolą technik obrazowych 1500,00
Procedury diagnostyczne w zakresie innych okolic anatomicznych
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych dołów pachowych i pachwin od 250,00 do 300,00
Biopsja gruboigłowa węzłów chłonnych dołów pachowych i pachwin od 600,00 do 700,00
Biopsja cienkoigłowa w zakresie innych okolic i narządów anatomicznych do uzgodnienia w czasie konsultacji

Podanie iniekcji epiduralnej  pod okiem Rezonansu Magnetycznego                             1500 zł

Ceny są orientacyjne, ostateczna cena ustalona będzie w czasie konsultacji przed zabiegiem.

Poradnia Specjalistyczna Grunwaldzka Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej usługi terapii bólu z zastosowaniem najnowszych rozwiązań terapeutycznych.”

Dane rejestrowe:


REGON: 362403884, NIP: 6482775204

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000572723, kapitał zakładowy 185.000 zł w całości opłacony.

Zarząd przychodni:

  • Prezes Zarządu - Wiesław Olszewski
  • zarzad@przychodnia-grunwaldzka.pl